Barbaros Kılıç Yazdı: Trasiyoner Akü Tedarikinin Önemi

Barbaros Kılıç Yazdı: Trasiyoner Akü Tedarikinin Önemi

Vinç & Platform sitesindeki bu yazımda, traksiyoner akülerin forklift satıcıları veya direk kullanıcılar tarafından temin edilmesi aşamasında, nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bazı konu başlıkları altında değinmek istiyorum.

Forklift sektöründe son 7-8 yıllık sürece baktığımızda, akülü ekipmanların dizel ve tüplü ekipmanlara göre satışlarının ciddi oranlarda arttığını görmekle birlikte, gelecek 10 yılda, sağladığı ciddi yakıt tasarrufu, çevreci tüketimi ve işçi sağlığı açısından diğer yakıt türlerine göre artıları, akülü ekipmanların dolayısı ile traksyoner akülerin tedariklerini Forklift sektörü için fazlası ile önemli kılan hale getirmektedir. Yılda 12.000-13.000 adet civarında forklift ve depo içi ekipman satışının yapıldığı sektörde, satılan araçların yarısına yakının akülü olduğunu ve bu araçların vardiyalı çalışan işletmeler için yedek akülü olarak temin edildiğini düşündüğümüzde traksyoner akü tedariklerinin Forklift satıcıları ve kullanıcıları için neden fazlası ile önem arz ettiğini daha iyi anlayabiliriz. Bu kapsamda, Vinç & Platform dergisinin bu sayısında, traksiyoner akülerin Forklift satıcıları veya direk kullanıcılar tarafından temin edilmesi aşamasında, nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bazı konu başlıkları altında değinmek istiyorum.

Forklift satıcıları ile birlikte son kullanıcılar tarafından en çok merak edilen ve teminleri sırasında en çok sorgulanan husus, alınacak olan traksyoner akünün kullanım ömrünün ve performansının nasıl olacağıdır. Burada genel olarak yanılgıya düşülen konu, akü tedariki yapan firmalar tarafından satışları sırasında 3 yıl veya 5 yıl gibi rakamlar ile açıklanan “kullanım ömür beklenti süresinin” kullanıcılar tarafından akülerden kesin olarak sağlanacağı yönünde beklentiye girilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verilen bu değerlerin laboratuvar ortamlarında aküler üzerinde yapılan test sonuçlarına göre belirlenmiş olduğunun ve ömür beklenti sürelerin gerçek işletme şartları altında akülerde değişiklik göstereceğinin biliniyor olmasıdır. Traksyoner akülerinin performansı ve kullanılabilirlik süreleri endüstriyel taşıma araçlarının ekonomik ömrü üzerinde önemli bir etkendir. Akülerin dayanıklılığı ve servis ömrü seçilen materyale ve üretim kalitesine bağlıdır. Alman standardı olan “DIN 43 539 Bölüm 3” traksyoner akülerinin bu önemli özelliğine tarafsız bir ölçüt olacak şekilde derlenmiştir. Akü teminini yapacak olan firmaların alım yaparken ilk sorgulamaları ve dikkat etmeleri gerekenin, alacakları akülerin bu standartlarda uygun üretilip üretilmediğini biliyor olmalarıdır.  Bununla birlikte alım yapan firmaların, bu standarda göre satıcı firma tarafından belirtilmiş olan ömür beklenti süresinin, gerçek işletme şartlarında farklılık göstereceğini, mükemmele yakın işletme şartlarını sağlamadıkları müddetçe bu beklenti sürelerini elde edemeyeceklerini bilmeleri gerekmektedir. Pratik uygulamalarda, çok değişken akımlar, bu yüksek akımlara bağlı olarak yüksek ısı açığa çıkması, bazen ise düşük akımlar ve buna bağlı olarak akü aktif bileşenlerinde oluşan zorlamalar gibi (korozyon oluşumu) negatif etkenlerin varlıklarının biliniyor olması gerekmektedir. Ayrıca laboratuvar sıcaklığı belli limitler arasında korunur bu nedenle testler sırasındaki hücre sıcaklığı oldukça sabittir.  Ancak pratik uygulamalarda ise sıcaklık ideal 30°C sıcaklıktan fazlası ile sapmalar gösterebilir ki yüksek sıcaklıklar, özellikle 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklar akü ömrünü önemli derecede azaltmaktadır.

Laboratuvarda aküler ideal koşullarda test edilmekte olup,  şarjlardaki düzensizlikler önlenmektedir. Bununla birlikte zorlu forklift uygulamalarında ise aküler birçok nedene bağlı olarak yetersizliklere maruz kalmaktadır. Akülerin gerçek ömrünü etkileyen önemli faktörlerden biri de kullanılan şarj teknolojisidir. Bilinen bir gerçek akülerin deşarjdan çok, yanlış şarj nedeniyle arızalandığıdır. Uygun olmayan şarj rejimleri, değişken şebeke voltajı, eski şarj teknolojisi veya şarjın uygun olmayan yöntemlerle kontrol ve izlenmesi akünün ömrünü kısaltan etkenlerdendir. Asıl olanı belirtmek gerekirse, gerçek işletmede akü için bir ömür süresi vermek oldukça zordur. Dolayısı ile akü alımı yapılırken bu gerçekler bilinerek maliyet analizleri yapılması, akülü makinelere yatırım yapacak firmalar açısından oldukça önem arz etmektedir. Buna daha detaylı örnek vermek gerekirse, akülü makinelerin en önemli tercih sebepleri işletmelere sağladıkları yakıt ve enerji tasarruflarıdır. Bu plan ile dizel veya tülü ekipmanlarını akülü ekipmanlara çevirmeyi planlayan firmalar tahmini olarak ekipman ve akü yatırım maliyetlerini hesaplamaktadırlar. Sonuç olarak kullanıcı, akü kullanım sürelerini satıcı firmanın vermiş olduğu akü ömür beklenti sürelerine göre yaptığında ve detayları ile açıklamaya çalıştığım reel sebepler ile bu kullanım sürelerini elde edemediğinde akülü ekipman tercihinin yanlış olduğu kanısına varmaktadır. Ya da bir başka değişle geriye dönük tasarruf hedeflerinde yanılgıya düşmüş olmaktadır. Özellikle, forklift kiralama hizmetleri ile son kullanıcıya hizmet veren firmalarında yine kiralama maliyetlerini hesaplarken ekipman yıpranma ömürleri ile akü yıpranma ömürlerini aynı sürelerde hesaplamamaları gerekmektedir. Bu yanılgıya düşen önemli forklift kiralama firmaları yakın gelecekte ciddi mali krizler yaşamışlardır ki bu yanılgıya düşen firmaların varlığı henüz son bulmamıştır.

Sonuç olarak akü tedariki yapacak olan firmalara, akülerin kullanılacağı işletme şartlarını çok iyi analiz etmiş olmalarını, orijinal fabrika üretimi akü satışı yapan, satış sonrasında profesyonel eğitim ve servis desteği verebilen tedarikçi firmaları tercih etmelerini ve tedarikçi stoklarında uzun süre beklemiş aküleri tercih etmemelerini önererek, traksyoner akü tedarikinin önemine vurgu yapmak ve bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Forklift ve istifleme sektörüne başarılar dileklerimle…

 

Saygılarımla,

Barbaros Kılıç

Tunçmatik Elektrik. Malzemeleri. San. ve Tic. A.Ş.
Kurumsal Departman Müdürü

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap