Barbaros Kılıç Yazdı: Traksiyoner Akülerde Temizleme İşleminin Önemi

Barbaros Kılıç Yazdı: Traksiyoner Akülerde Temizleme İşleminin Önemi

Vinç & Platform portalındaki bu yazımda, traksiyoner akülerin ömür ve performanslarına direk etkisi olan ve işletmelerdeki iş ve işçi güvenliği koşullarını yakından ilgilendiren akü temizliği konusuna değinmek ve bu konuda sektör için önem arz edecek uygulamalara değinmek istiyorum.

İstifleme sektöründe her geçen gün akülü araç kullanım sayısının artması, istifleme sektöründeki akülü ekipman kullanıcıları için traksyoner aküleri, daha da fazla önem arz eden noktaya getirmektedir. Yılda 12.000 adet üzerinde forklift ve depo içi ekipman satışının yapıldığı istifleme sektöründe, satılan araçların yarısına yakının akülü olduğunu ve bu araçların, Türkiye deki en büyük işletmelerden en küçük işletmelere kadar giriş yaptığını düşündüğümüzde ve traksyoner akü maliyetlerinin, akülü araç satıcıları ve son kullanıcılar için yüksekliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, traksyoner akülerin yada diğer bir deyişle traksyoner akülerin kullanım ömürlerinin ve performanslarının, satıcılar ve işletmeler (kullanıcılar) için neden fazlası ile önem eden noktaya geldiğini daha iyi anlayabiliriz.

Traksiyoner Akülerde Temizleme İşleminin Önemi:
Akünün temizliği, sadece dış görünüş için değil aynı zamanda kazaların (akü patlamaları), hasarların önlenmesi (patlama sonucu aküde ve çevresinde oluşan zararlar), ve akü ömrümün kısalmasını engellemek için de gereklidir. Akülerle birlikte, akü kasası, kasa alt tepsisi ve izolatör (kasa ile akü hücreleri arasındaki yalıtkan malzeme) gibi parçalarında temizlenmesi, iletken parçalarla toprak arasında gerekli izolasyon seviyesinin korunması için gereklidir. Dahası temizlik, korozyon ve kaçak akım gibi problemler için önemli olup, bu problemlerin oluşumunu engelleyecek en önemli önlemlerden birisidir. Traksyoner akülerinin izolasyon dirençleri, DIN EN 50272-3’e göre en az nominal voltajın her bir voltu için 50 Ω, DIN EN 1175-1’e göre endüstriyel araç akülerinin izolasyon direnci en az 1000 Ω olması gerekmektedir.

Akü, aktif kısımları, kazara dokunmaları önlemek amacıyla izole kapaklarla kapatılmış bir elektriksel cihazdır. Ancak bu tam bir elektriksel izolasyon sağlamamaktadır. Çünkü, çalışma süresi ve ortamına bağlı olarak akünün üzerinde toz birikmeleri söz konusu olurken, şarj sırasında da hücrelerden kaçan az miktardaki elektrolit veya şarj sonrası aküye saf su ilavelerinde akü hücrelerinin üzerine saf su dökülmeleri, akü üzerinde iletken bir tabaka meydana getirmektedir. Bu iletkenlerin oluşmasını takiben de sonuç olarak, zamanla artan ve değişken kendiliğinden bir deşarj oluşur. Elektrikli araç sürücülerinin aküler hafta sonunda bekledikten sonra kapasite düşümünden şikayet etmelerinin ana nedeni de budur. Aynı zamanda, oluşan bu iletken yapı zamanında ve ilerleme göstermeden, gerekli temizlikleri yapılarak akü yüzeyinden arındırılmaz ise, çalışma ortamlarındaki statik elektrik birikimleri akü değişim personelleri üzerinden veya akü değişim aparatlarından aküye geçecek ve bu iletken yapı ile temas edip, kıvılcım oluşumlarına ve akabinde şarj sırasında hücrelerden salınan gazın alev alması ile akünün patlamasına neden olacaktır.

 

Bu nedenlerle de görüleceği üzere, önemsenmeyerek basit bir ayrıntı olarak algılanabilecek akülerin temizliği hususu, akülerin ömrü, performansı ve sorunsuz bir çalışma temin edilmesi için gerekli olduğu gibi, kazaların önlenmesi ile ilgili kurallarında önemli bir gereği olmaktadır. Bu kapsamda akü temizlik işlemlerinin nasıl olması gerektiğini maddeler halinde sıralıyor olmanın faydalı olacağını düşünmekteyim.

 

Traksiyoner Aküleri Temizleme İşlemi:

 • Temizlemeden önce akü araçtan itina ile indirilmelidir.
 • Hücre tapaları açılmamalıdır (Eğer mümkünse akü üreticisinin vermiş olabileceği temizlik talimatlarına bakılmalı).
 • Akünün plastik parçaları sadece su ve/veya ıslak bezle temizlenmeli, deterjan kesinlikle kullanılmamalıdır
 • Temizlemeden sonra akü yüzeyi, basınçlı hava veya nemli bir anti-statik bezle kurulanmalıdır
 • Akü alt tepsisine yani akü kazanının içine dökülmüş herhangi bir sıvı çekilerek alınmalı ve bu sıvının atılmasında ilgili kurallara uyulmalıdır.

Araç traksyoner aküleri aynı zamanda yüksek basınçlı temizlik cihazları ile de temizlenebilmektedir. Bu cihazlar ile temizlik yapılacak ise, bu cihazların çalıştırma talimatlarına mutlaka uyulması gerekmektedir.

Temizlik sırasında akü üzerinde yer alan plastik parçalarda herhangi bir hasarı önlemek amacıyla aşağıdaki hususlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Hücreler arası konektörler (bağlantı kabloları) sıkıca cıvatalanmış olmalıdır.
 • Temizlik için deterjan kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Temizlik cihazının enjektörü ile akü yüzeyi arasındaki mesafe 30cm’den az olmamalıdır.
 • Temizlik cihazının, maksimum çalışma basıncı 50 bar’ olmalı ve çalışma basıncı bu değeri aşmamalıdır.
 • Geniş akü yüzeyleri bir seferde temizlenmelidir. Böylece bazı alanlardaki aşırı ısınma engellenmiş olacaktır.
 • Temizlik enjektörünü akü üzerinde bir noktaya 3 saniyeden daha fazla tutulmamalıdır.
 • Temizlemeden sonra akü yüzeyi basınçlı hava veya nemli bir anti-statik bezle kurulanmalıdır.
 • Yüzey kurulama işleminde, açık alevli veya kızgın telli hava ısıtıcıları kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Akünün yüzey sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir.
 • Akü tepsisine dökülmüş herhangi bir sıvı çekilerek alınmalı ve bu sıvının atılmasında ilgili kurallara uyulmalıdır.

Akü temizliği için genel güvenlik talimatları:

 • Akülerin çalıştırma talimatlarında belirtilen güvenlik kurallarına uyulmalı,
 • Koruyucu gözlük ve elbise giyilmeli,
 • Akülerle çalışırken statik elektrik oluşmasını önlemek amacıyla kullanılan elbise kumaşı, güvenlik ayakkabıları ve eldivenlerin yüzey dirençleri 100 MΩ’dan küçük olmalı,
 • Temizlik için kuru bez kullanmamalıdır.

Sonuç olarak, akülerde temizlik konusunun, akülerin ömür ve kapasiteleri ile iş ve işçi güvenliği noktalarında ne kadar önemli olduğunu, kısaca özetlemeye çalıştığım bu yazıda, traksyoner akülerin, sadece yüksek maliyetleri ile istifleme sektörü için önem arz eden bir ürün grubu olmadığını, kullanımlarında ve tüketimlerinde dikkat edilecek ufak ve basit uygulama ile, çok daha verimli kullanılıp, yapılan yatırımın karşılığının daha fazla alınması ve maksimum verim elde edilmesi açısından daha fazla önem arz eden bir ürün grubu olduğunu vurgulamaya çalışmış bulunuyorum. İstifleme sektörüne başarılar dileklerimle…


Barbaros Kılıç
Tunçmatik Elektrik. Malzemeleri. San. ve Tic. A.Ş.
Kurumsal Departman Müdürü

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap

İlgili Paylaşımlar