Platformder, salgının sektöre etkilerine mercek tuttu

Platformder, salgının sektöre etkilerine mercek tuttu

Platformder tarafından PT20 listesinde bulunan firmalar ile dernek üyeleri arasında Koronavirüs Salgınının Personel Yükseltici Platform Sektörüne etkilerini araştıran bir anket çalışması yapıldı. Ankette ayrıca alınan ve alınması gereken önlemlere de yer verildi.

Platformder tarafından Konuya ilişkin yapılan açıklamada Personel Yükseltici Platformlar’ın, İş Sağılığı ve Güvenliği Açısından Yüksekte Çalışma gerektiren işlerde kullanılması zorunlu ekipmanlar olduğu hatırlatılarak  “Sektör, Koronavirüsle mücadelenin üst düzeyde olduğu bu dönemde, kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan ve yüksekte çalışma gerektiren tüm işlerde önemli roller üstlenmeye başlarken, ayrıca zamanla yarışılan bu dönemde, iş süreçlerini de kısaltmıştır. Ankette, koronavirüs salgınının sektöre etkileri ile, alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır” denildi.


Tahsilat problemi

Ankete katılanların %87’lik kısmını kiralama firmaları oluşturdu. Firmaların hizmet verdiği bölgelerde %69,6’lık kısımla Marmara Bölgesi ilk sırada gelirken, ikinci sırada %21,7 ile İç Anadolu Bölgesi geldi. Kiralama firmalarının 2019 yılı doluluk oranına bakıldığında; %76,2’lık kısmının doluluk oranı %60’ın üzerinde gerçekleşti. Sektör firmalarının vadeli çalışma süresinde %44,4’lük oranlı 3 aylık vade ilk sırada iken, 2.sırada %27,8 ile 12 aylık vadeli çalışma yer almıştır. Koronavirüs salgını ile birlikte firmaların tahsilatlarına bakıldığında; firmaların %52’lik kısmı tahsilatlarının %20’lik kısmını gerçekleştirirken, %40’ın üzerinde tahsilatlarını gerçekleştiren firma oranı %30 oldu. Herhangi bir kredi kuruluşunda kullanılabilir kredisi olan firmaların oranı %70 iken, ödenmemiş kredi borcu olanların oranı %60, kredi borcu olan firmaların, yapılandırma taleplerine olumlu dönüş oranı ise %70.
Kiralama firmalarının 2019 yılından tahsilatını yapamadıkları tutarın toplam ciro içerisindeki oranına bakıldığında, %13’lük kısmın tahsilatlarının %50’sinden fazlasını tahsil edemediği görüldü. %43,5’lik kısmın 2019 yılından yapılamayan tahsilat oranı %10 civarında.Ankete katılan firmaların %80’lik kısmı süreçleri yürütürken bir yazılım kullanırken, öte yandan %65’lik kısım herhangi bir devlet desteği almadığını belirtti.

Hizmet verilen sektörler

Ankette hizmet verilen sektörler arasında ilk sırada, inşaat sektörü olurken, ikinci sırada bakım ve onarım, üçüncü sırada ise enerji, en son sırada ise nükleer enerji yer aldı. Bu sıralamanın bir yansımasını 2020 yılındaki faaliyet durumuna ilişkin sorulan sorulara verilen cevaplarda görülmekte. Koronavirüs için alınan önlemler nedeni ile, firmaların %43’ü sınırlı hizmet verirken, kapasitesi azalan firmaların oranı %30’un üzerinde oldu. Bunun bir sonucu olarak da firmaların %60’ında yeni iş alımı olmadı. Kısa süreli veya bir önceki yıldan gelen işlerin devam ettirildiği görüldü.

Kiralama yatırımlarında durum

Kiralama firmalarının 2020 yatırımlarına bakıldığında, %50’lik kısım yatırımlarını iptal ederken, %30’luk kısım yapacakları yatırımları 2021 ve 2022’ye öteledi. %17’lik kısmın ise yatırımlarının belli bir oranını gerçekleştirdiği görüldü. Süreçte istihdam için sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde %30’luk bir kısım tam istihdama devam ederken, kısmi olarak çalışmayı seçenlerin oranı %65 oldu. Çalışma durumunda ise %44 ile nöbetleşe çalışma ön plana çıktı. Sektör bu dönemde personellerine sahip çıkarak, işten çıkartma seçeneğine başvurmadı. Koronavirüs salgını süreci ile birlikte alınan önlem paketlerine ilişkin verilen cevaplara bakıldığında kısa çalışma ödeneğinin faydalı olduğu ortaya çıkıyor. Muhtasar, KDV ve SGK pirim ödemelerinin 6 ay ertelenmesi sektör tarafından faydalı olarak değerlendiriliyor. Bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ötelenmesinde, leasing kuruluşları mevcut leasing taksit ödemelerindeki ilk 3 aylık erteleme taleplerini leasing kredisinin kullanım günündeki faiz koşullarından yaptıklarından erteleme maliyetlerini artırması nedeniyle etki düzeyinin sınırlı olduğu da anket sonuçlarında görülüyor. Kamu bankalarının yaptığı öteleme koşullarının, özel finans kurumlarından da beklendiği raporda ortaya çıkıyor.
Anketin son kısmında firmaların aldıkları tedbirler ise şu şekilde sıralanıyor: İlk sırada çalışma sürelerinin kısaltılması, ikinci sırada dergi reklamlarına ara verilmesi, üçüncü sırada ise sosyal medya reklamlarına ara verilmesi.

 

Sektör talepleri

Anket sonucuna göre aşağıda oluşturulan sektör talepleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıldı.
1. Leasing ve banka kredi erteleme taleplerinde baz alınacak olan faiz oranlarının ertelemenin yapıldığı tarihteki güncel faiz oranlarından yapılması.
2. Firmalara çek, maaş ve cari ödemelerde kullanılmak üzere bankalar tarafından tahsisi planlanan KGF kredileri bankaların limitlerinin kısıtlı olması nedeniyle firmalara çok az miktarlarda tahsis edilmekte olup, tahsisi edilen tutarlarının artırılması.
3. 3 aylık süre ile ertelenen vergi ve sgk ödemelerinin erteleme sürelerinin dolduğu ve ödemelerin yapılacağı tarihte bankalar tarafından firmalara bu ödemelerde kullanılmak üzere kısa vadeli eşit taksit ödemeleri güncel faiz oranlarından kredi tahsis edilerek, ödeme yükünün firmalar için ileriki aylara ödemelerin dağıtılması suretiyle finansal açıdan rahatlama sağlanabilmesi.
4. Kamu projelerinde, ana yükleniciye yapılan hak ediş ödemelerinin, ana yüklenici tarafından alt taşeron firmalarına zamanında ödenmesi sağlanması ve yapılamayan alt taşeron ödemelerinin takip edilmesi ve ödenmesinin sağlanması.
5. Kısa çalışma ödeneğinde yaşanan problemlerin çözülmesi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.

Giriş Yap

İlgili Paylaşımlar